Keminformatiikka

Keminformatiikka on kemian sovellusalue, jossa käsitellään kemiallista informaatiota tietokoneita hyödyntäen. Keminformatiikassa kemiallinen tieto pyritään saamaan koneella käsiteltävään muotoon, jotta voidaan
  • tehdä monipuolisesti erilaisia tiedonhakuja
  • kytkeä kemiallista tietoa erilaisiin konteksteihin, kuten kemialliset ominaisuudet, haittavaikutukset tai patentit
  • esittää kemiallisia rakenteita halutulla tavalla (esim. 2D tai 3D).
Edumendo on tehnyt pioneerityötä keminformatiikan saralla jo vuodesta 2010 lähtien. Olemme esimerkiksi kehittäneet asiakkaille kemian sovelluksia ja molekyylivisualisointeja.
Tutustu keminformatiikan referensseihimme.