Edumendo Oy

Edumendo

on kemian oppimisen ja koulutussuunnittelun asiantuntijayritys. Olemme toimineet yliopistojen ja yritysten rajapinnassa jo vuodesta 2010 lähtien.

Johdatus keminformatiikkaan -teoksen käännös

Vuosia kestänyt käännösprojekti on viimeinkin valmistunut. Kustansimme professori David Wildin Johdatus keminformatiikkaan -teoksen suomenkielisen käännöksen. Kirja on julkaistu Creative Commons -lisenssillä Helsingin yliopiston Helda Open Books -kokoelmassa. Käännösprojekti oli melkoinen suoritus. Vaikka teos ei ole pitkä, oli käännöstyö aikaavievää ja haastavaa. Erityisesti keminformatiikan m...

Verkkokurssin suunnittelu -kurssi

Espoon kaupunki tilasi Edumendolta verkkokurssin suunnittelua opastavan kurssin. Kurssi luennoitiin keväällä 2016 asiakkaan tiloissa. Kurssi koostui etätehtävistä ja kahdesta lähiopetuspäivästä. Kurssilla käsiteltiin kurssitavoitteiden laatiminen Bloomin uudistetun taksonomia avulla. Tavoitteiden laatimisen jälkeen kurssilaiset rakensivat omia kurssejaan Peda.net-palveluun. Kurssille osallistui...

Tämä on e-kirja

Luento tilattiin Suomen tietokirjailijoiden koulutukseen. Päivässä esiintyivät myös Ellibs (Juha Tarvainen) ja Helsingin kaupungin kirjasto (Marja Hjelt).

Sähköiset arviointikäytänteet -kurssi

Vantaa on TVT:n opetuskäytön edelläkävijäkunta. Vantaa tilasi Edumendolta kurssin aiheesta sähköiset arviointikäytänteet. Kartoitimme Vantaan käytössä olevat TVT-ratkaisut ja kehitimme opettajille suunnatun kurssin sähköisestä arvioinnista. Koulutus sisälsi sekä lähiopetusta että etäopetusta. Kurssi toteutettiin Peda.net-alustalla. Kurssilla oli tutkimuspohjainen lähestymistapa, joka on Edumend...

Edumol.fi

Edumol.fi on ilmainen ja avoin molekyylimallinnussovellus, jonka ominaisuudet on suunniteltu peruskoulun ja toisen asteen kemian opetuksen tueksi. Verkkosovelluksella voi esim. mallintaa ja visualisoida molekyylejä ja tallentaa tuotokset kuvana tai 3D-mallina. Ohjelmiston kaikki ominaisuudet on rajattu kemian opetuksen tutkimuksen keinoin. Seuraa Edumolin kehittymistä Facebookissa. RatkaisutTäs...

Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa

Suunnittelimme LUMA-keskukselle kurssin nimeltä Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa. Kurssi luennoitiin vuosina 2013–2014 Peda.net-alustalla etäopetuksena useaan kertaan. Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni opettaja ympäri Suomea voisi osallistua kurssille. Kurssi toteutettiin kahdella tasolla: peruskurssi ja jatkokurssi. Sen on suorittanut vuosina 2013-2014 yhteensä yli 100 opettaj...

Kehittämistutkimus opetusalalla

Edumendo rahoitti, tuotti ja toimitti teoksen kehittämistutkimuksesta. Teos on aina vain paras kehittämistutkimuksen metodologia-teos, vaikka aiheesta on kirjoitettu paljon.TakakansiKehittämistutkimus on opetuksen tutkimuksessa suhteellisen nuori ja vähän tunnettu tutkimusmenetelmä. Sitä alettiin kehittämään jo 90-luvun alkupuolella, mutta ensimmäisen vuosikymmenen aikana menetelmää ei vielä tu...

AtlasArt

AtlasArt on helsinkiläinen karttoihin erikoistunut kustantamo. Me suunnittelimme ja toteutimme AtlasArtin interaktiiviseen pdf-karttaan uudistetun käyttöliittymän.

Jmol-sovelluksen suomennos

Kemian vuosi 2011. Kemian opetuksessa ei ole vielä hyvää ilmaista molekyylimallinnus-ohjelmistoa, joka olisi käännetty suomen kielelle. Edumendo tempaisi kemian vuoden kunniaksi ja käänsi avoimen Jmol-ohjelmiston suomeksi. Projekti oli hauska ja se tuotti oikeasti hyödyllisen työkalun kemian opetuksen tueksi. Jmol oli silloin ja on aina vain JSmol:n muodossa maailman käytetyin molekyylien visua...

MoTc-animaatio

Hallitsemme myös tiedeanimaatioiden teon. Tässä projektissa tuotimme Covidienille heidän tuotteidensa kemiaa visualisoivan animaation. "The goal was to create a research-based chemistry animation that visualizes the decay of molybdate (MoO42-) to pertechnetate (TcO4-) and TcO4- elution process that includes water molecules (H2O), sodium ions (Na+) and chloride ions (Cl-)"ToteutusProjekti toteut...