Koulutussuunnittelu

Koulutussuunnittelu ja kouluttaminen. Tämän me osaamme.
Laadukas koulutussuunnittelu ottaa huomioon seuraavat tekijät:
 • tavoitteet
 • sisällöt
 • arviointi.
Pedagoginen osaamisemme ja tutkimuspohjainen lähestyminen tuottaa erinomaisia tuloksia. Hallitsemme myös TVT:n käytön opetuksessa, mikä mahdollistaa kurssien suunnittelun joustavaksi myös kiireisille organisaatioille.
Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet useille koulutuksia yrityksille, kunnille ja oppilaitoksille. Koulutusasiakkaitamme ovat esim.:
 • LUMA-keskus
 • Helsingin yliopisto
 • Vantaan kaupunki
 • Espoon kaupunki
 • e-Oppi Oy.
KOULUTUSREFERENSSEJÄ

Tutkimuspohjainen kehittäminen

Koulutuksen tutkimuspohjainen kehittäminen on Edumendon keskeistä osaamisaluetta. Tutkimustyökaluna käytämme kehittämistutkimusta. Olemme toteuttaneet kehittämistutkimusprojekteja menestyksekkäästi yliopistojen ja yritysten kanssa jo vuodesta 2010 lähtien.
Kehittämistutkimus on tutkimusstrategia, joka mahdollistaa systemaattisen tutkimuspohjaisen lähestymisen oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Kehittämistutkimus on syklinen prosessi, jossa kehittämistä hallitaan seuraavien vaiheiden avulla:
 • ongelma-analyysit, jotka voivat olla esim. kirjallisuuskatsauksia tai loppukäyttäjien tarpeita kartoittavia kyselyitä
 • kehittämistuotokset, jotka ovat konkreettisia kehittämisestä syntyviä oppimisympäristöjä tai oppimateriaaleja
 • kehittämisprosessi, jossa arvioidaan koko tutkimusprosessia metatasolla.
Tutkimuksen jokainen vaihe tuottaa kehittäjäorganisaatiota hyödyttävää tietoa ja auttaa asiakasta ymmärtämään omaa toimintaansa entistä paremmin. Mielestämme kehittämistutkimus on ainut järkevä menetelmä oppimisympäristöjen kehittämiseen, koska sillä saa aikaan parhaita tuloksia.
Toimitusjohtajamme FT Johannes Pernaa on alan pioneeri ja Suomen johtavia kehittämistutkimusosaajia. Hän on väitellyt aiheesta Helsingin yliopistosta vuonna 2011.
TUTKIMUSREFENSSEJÄ

Tutkimusjulkaisujamme

Aksela, M., & Pernaa, J. (2013). Kehittämistutkimus pro gradu -tutkielman tutkimusmenetelmänä. Teoksessa J. Pernaa (toim.): Kehittämistutkimus opetusalalla (s. 181-200). Jyväskylä: PS-kustannus.
Kolehmainen, K., Pernaa, J., & Aksela, M. (2013). Kehittämistutkimus: Nanoteknologian opetusmateriaali yläkoulun kemian opetukseen. LUMAT, 1(1), 17-28.
Pernaa, J. (2015). Opettajan henkilökohtainen oppimisympäristö Peda.netiin. Insinöörityö. Metropolia ammattikorkeakoulu.
Pernaa, J. Kehittämistutkimus tutkimusmenetelmänä. Teoksessa J. Pernaa (Toimittaja), Kehittämistutkimus opetusalalla (s. 9-26). Jyväskylä: PS-kustannus.
Pernaa, J. (2011). Kehittämistutkimus: Tieto- ja viestintätekniikkaa kemian opetukseen. Kemian opettajankoulutusyksikön väitöskirjat. Helsinki. <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7291-8>
Pernaa, J., & Aksela, M. (2013). Kehittämistutkimuksen mahdollisuudet opetuksellisten innovaatioiden kehittämismenetelmänä. Teoksessa J. Pernaa (toim.): Kehittämistutkimus opetusalalla (s. 27-44). Jyväskylä: PS-kustannus.
Pernaa, J., & Aksela, M. (2013). Model-Based Design Research: A Practical Method for Educational Innovations. Advances in Business-Related Scientific Research Journal, 4(1), 71-83.
Pernaa, J., & Aksela, M. (2011). Kehittämistutkimus: Kemian kouluopetukseen soveltuvan molekyylimallinnusympäristön kehittäminen. Teoksessa M. Aksela, Pernaa, J. & Happonen, M. (toim.): Kansainvälinen kemian vuosi - Kemia osaksi hyvää elämää: VI Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät -symposiumkirja (s. 110-121). Helsinki: Kemian opetuksen keskus.
Pernaa, J., & Aksela, M. (2009). Chemistry teachers' and students' perceptions of practical work through different ict learning environments. Problems of Education in the 21st Century, 16, 80-88.
Pernaa, J., & Aksela, M. (2008). Concept maps as meaningful learning tools in a web-based chemistry material. Teoksessa A. Canas, J. Novak, P. Reiska & M. Åhlberg: Concept mapping: Connecting educators - Proceedings of the III International Conference on Concept Mapping (s. 282-289). Tallinna: IHMC.
Pernaa, J., & Aksela, M. (2008). Verkko kemian oppimisympäristönä: esimerkkinä hyönteisten kemia. Teoksessa J. Lundell (toim.): Kemian opetuksen päivät 2008, (s. 35-44). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Pernaa, J., Aksela, M., & Västinsalo, J. (2010). Kemian mallit ja visualisointi -kurssin yhteisöllinen uudistaminen malliteoriaan pohjautuvalla kehittämistutkimuksella. Teoksessa M. Aksela, J. Pernaa, & M. Rukajärvi-Saarela (toim.): Tutkiva lähestymistapa kemian opetukseen: V Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät -symposiumkirja (s. 96-114). Helsinki: Kemian opetuksen keskus.
Vesterinen, V-M., Pernaa, J., & Aksela, M. K. (2012). . Teoksessa C. Bruguière, A. Tiberghien, & P. Clément (toim.): Proceedings of the ESERA 2011 conference: Science learning and Citizenship (Sivut 142-146). Lyon: Esera.