Verkkokurssin suunnittelu -kurssi

Espoon kaupunki tilasi Edumendolta verkkokurssin suunnittelua opastavan kurssin. Kurssi luennoitiin keväällä 2016 asiakkaan tiloissa.
Kurssi koostui etätehtävistä ja kahdesta lähiopetuspäivästä. Kurssilla käsiteltiin kurssitavoitteiden laatiminen Bloomin uudistetun taksonomia avulla. Tavoitteiden laatimisen jälkeen kurssilaiset rakensivat omia kurssejaan Peda.net-palveluun.
Kurssille osallistui noin 15 Espoon kaupungin sisäistä kouluttajaa.