Sähköiset arviointikäytänteet -kurssi

Vantaa on TVT:n opetuskäytön edelläkävijäkunta. Vantaa tilasi Edumendolta kurssin aiheesta sähköiset arviointikäytänteet.
Kartoitimme Vantaan käytössä olevat TVT-ratkaisut ja kehitimme opettajille suunnatun kurssin sähköisestä arvioinnista. Koulutus sisälsi sekä lähiopetusta että etäopetusta. Kurssi toteutettiin Peda.net-alustalla.
Kurssilla oli tutkimuspohjainen lähestymistapa, joka on Edumendon ehdoton vahvuus. Kurssin teoriassa käytettiin esim. Edumendon omassa tutkimustyössä kehitettyjä ajatuksia.
Pernaa, J., & Aksela, M. (2013). Sähköisten kemian oppimisympäristöjen historia, nykytila ja tulevaisuus. LUMAT, 1(4), 435-456.