Edumendo Oy

Edumendo

on kemian oppimisen ja koulutussuunnittelun asiantuntijayritys. Olemme toimineet yliopistojen ja yritysten rajapinnassa jo vuodesta 2010 lähtien.

Referenssit asiasanalla "Oppiminen"

Sähköiset arviointikäytänteet -kurssi

Vantaa on TVT:n opetuskäytön edelläkävijäkunta. Vantaa tilasi Edumendolta kurssin aiheesta sähköiset arviointikäytänteet. Kartoitimme Vantaan käytössä olevat TVT-ratkaisut ja kehitimme opettajille suunnatun kurssin sähköisestä arvioinnista. Koulutus sisälsi sekä lähiopetusta että etäopetusta. Kurssi toteutettiin Peda.net-alustalla. Kurssilla oli tutkimuspohjainen lähestymistapa, joka on Edumend...

Edumol.fi

Edumol.fi on ilmainen ja avoin molekyylimallinnussovellus, jonka ominaisuudet on suunniteltu peruskoulun ja toisen asteen kemian opetuksen tueksi. Verkkosovelluksella voi esim. mallintaa ja visualisoida molekyylejä ja tallentaa tuotokset kuvana tai 3D-mallina. Ohjelmiston kaikki ominaisuudet on rajattu kemian opetuksen tutkimuksen keinoin. Seuraa Edumolin kehittymistä Facebookissa. RatkaisutTäs...

Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa

Suunnittelimme LUMA-keskukselle kurssin nimeltä Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa. Kurssi luennoitiin vuosina 2013–2014 Peda.net-alustalla etäopetuksena useaan kertaan. Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni opettaja ympäri Suomea voisi osallistua kurssille. Kurssi toteutettiin kahdella tasolla: peruskurssi ja jatkokurssi. Sen on suorittanut vuosina 2013-2014 yhteensä yli 100 opettaj...

Jmol-sovelluksen suomennos

Kemian vuosi 2011. Kemian opetuksessa ei ole vielä hyvää ilmaista molekyylimallinnus-ohjelmistoa, joka olisi käännetty suomen kielelle. Edumendo tempaisi kemian vuoden kunniaksi ja käänsi avoimen Jmol-ohjelmiston suomeksi. Projekti oli hauska ja se tuotti oikeasti hyödyllisen työkalun kemian opetuksen tueksi. Jmol oli silloin ja on aina vain JSmol:n muodossa maailman käytetyin molekyylien visua...

Optiray

Edumendon ensimmäinen projekti. Covidien AG, valtava monikansallinen lääkeyhtiö, tilasi meiltä Optiray-tuotteelleen molekyylien visualisointiaineiston. Tarkoituksena oli luoda monipuolinen paketti erityyppisiä visualisointeja lääkeainemolekyylistä, jotta asiakas voisi käyttää aineistoaan mahdollisimman monipuolisesti. Asiakkaan tavoitteena oli saada kauniita molekyylejä mainontaa ja tuotteen ke...