Optiray

Edumendon ensimmäinen projekti.
Covidien AG, valtava monikansallinen lääkeyhtiö, tilasi meiltä Optiray-tuotteelleen molekyylien visualisointiaineiston. Tarkoituksena oli luoda monipuolinen paketti erityyppisiä visualisointeja lääkeainemolekyylistä, jotta asiakas voisi käyttää aineistoaan mahdollisimman monipuolisesti.
Asiakkaan tavoitteena oli saada kauniita molekyylejä mainontaa ja tuotteen kemian opettamista varten. Analysoimme huolellisesti asiakkaan tarpeet, ja päädyimme rakentamaan kolme visualisointikategoriaa:
  1. staattiset kuvat vektori- ja pikselimuodossa (printti ja web)
  2. dynaamiset gif-animaatiot verkkojulkaisemiseen ja messuständille showstopperiksi
  3. interaktiivinen verkkosovellus syvällisempää asiakasopastusta varten. Verkkosovellus rakennettiin Jmol-visualisointikirjastolla.

Blender Import

Projektissa oli mielenkiintoista se, että vuonna 2010 ei ollut työkaluja, joilla voisi tehdä laadukkaita molekyylikuvia ilman graafikoiden apua. Me kehitimme Helsingin yliopiston TULI-rahoituksella 3D-mallien import-sovelluksen Blenderiin.
Näin pystyimme mallintamaan ja optimoimaan kemiallisen rakenteen Spartan-ohjelmistolla, konvertoimaan rakenteen Jmolilla 3D-malliksi ja visualisoimaan mallin lopuksi huppulaatuisena Blenderillä. Pinnoista teimme esimerkiksi lasia.

Ajat ovat tästä muuttuneet, mutta vuonna 2010 kehitetty prosessi taitaa edelleen tuottaa alan laadukkainta kuva-aineistoa.