Edumendo Oy

Edumendo

on kemian oppimisen ja koulutussuunnittelun asiantuntijayritys. Olemme toimineet yliopistojen ja yritysten rajapinnassa jo vuodesta 2010 lähtien.

Referenssit asiasanalla "Kemia"

Edumol.fi

Edumol.fi on ilmainen ja avoin molekyylimallinnussovellus, jonka ominaisuudet on suunniteltu peruskoulun ja toisen asteen kemian opetuksen tueksi. Verkkosovelluksella voi esim. mallintaa ja visualisoida molekyylejä ja tallentaa tuotokset kuvana tai 3D-mallina. Ohjelmiston kaikki ominaisuudet on rajattu kemian opetuksen tutkimuksen keinoin. Seuraa Edumolin kehittymistä Facebookissa. RatkaisutTäs...

Jmol-sovelluksen suomennos

Kemian vuosi 2011. Kemian opetuksessa ei ole vielä hyvää ilmaista molekyylimallinnus-ohjelmistoa, joka olisi käännetty suomen kielelle. Edumendo tempaisi kemian vuoden kunniaksi ja käänsi avoimen Jmol-ohjelmiston suomeksi. Projekti oli hauska ja se tuotti oikeasti hyödyllisen työkalun kemian opetuksen tueksi. Jmol oli silloin ja on aina vain JSmol:n muodossa maailman käytetyin molekyylien visua...

MoTc-animaatio

Hallitsemme myös tiedeanimaatioiden teon. Tässä projektissa tuotimme Covidienille heidän tuotteidensa kemiaa visualisoivan animaation. "The goal was to create a research-based chemistry animation that visualizes the decay of molybdate (MoO42-) to pertechnetate (TcO4-) and TcO4- elution process that includes water molecules (H2O), sodium ions (Na+) and chloride ions (Cl-)"ToteutusProjekti toteut...

Isotopes used in nuclear medicine

iPadit tulivat markkinoille 2010. Asiakkaamme Covidien (nykyisin Mallinckrodt Pharmaceuticals) innostui tableteista ja mobiilisovelluksista. He halusivat eletronisen isotooppiposterin, jonka avulla he voisivat opettaa asiakkailleen tuotteidensa kemiaa. Edumendo otti haasteen vastaan. Kokosimme graafikoista, ohjelmoijista ja kemisteistä koostuvan asiantuntijatiimin ja tuotimme Covidienille iPade...

Optiray

Edumendon ensimmäinen projekti. Covidien AG, valtava monikansallinen lääkeyhtiö, tilasi meiltä Optiray-tuotteelleen molekyylien visualisointiaineiston. Tarkoituksena oli luoda monipuolinen paketti erityyppisiä visualisointeja lääkeainemolekyylistä, jotta asiakas voisi käyttää aineistoaan mahdollisimman monipuolisesti. Asiakkaan tavoitteena oli saada kauniita molekyylejä mainontaa ja tuotteen ke...